Regionalna Organizacja Pracodawców

CZŁONKOSTWO

DLACZEGO WARTO BYĆ CZŁONKIEM REGIONALNEJ ORGANIZACJI PRACODAWCÓW ?

Regionalna Organizacja Pracodawców w Częstochowie jest członkiem Konfederacji Lewiatan w Warszawie i wraz z innymi członkami Konfederacji uczestniczy w rozwiązywaniu najważniejszych problemów polskiej gospodarki, zabiega o coraz lepsze warunki do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i w Unii Europejskiej oraz dba o pozytywny wizerunek pracodawców w społeczeństwie.

Regionalna Organizacja Pracodawców w Częstochowie to instytucja, która wspiera i reprezentuje interesy firm członkowskich wobec władz różnego szczebla. Członkowie naszej Organizacji uczestniczą w pracach różnych gremiów opiniotwórczych. Nasi członkowie uczestniczą w spotkaniach z najważniejszymi osobami w państwie. Mamy swoich przedstawicieli w Powiatowych Radach Zatrudnienia, mamy swojego przedstawiciela w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Katowicach.

Prezes Zarządu ROP w Częstochowie jest członkiem Rady głównej Konfederacji Lewiatan a to pozawala na prezentowanie problemów lokalnych pracodawców na forum ogólnopolskim.

Chcesz przedstawić swoje wątpliwości co do jakości przepisów prawa, zaprezentować problemy jakie przeszkadzają w codziennym prowadzeniu twojej firmy lub utrudniają jej rozwój – zgłoś się do nas, to krok naprzód !

Deklaracja członkowska ROP w Częstochowie


Członkowie Organizacji

 

 

Kalendarz

 


Członkowie ROP Częstochowa:
Konfederacja Lewiatan Regionalna Organizacja Pracodawcow