Regionalna Organizacja Pracodawców

Regionalna Organizacja Pracodawców w Częstochowie powstała w 1991r. z inicjatywy środowiska prywatnej przedsiębiorczości, mającej wieloletnią tradycję w naszym regionie.
Zrzesza kilkudziesięciu pracodawców prywatnych działających w Częstochowie i na terenie byłego województwa częstochowskiego.
Jest organizacją niezależną od organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz innych organizacji zawodowych, społecznych i politycznych. Organizacja blisko współpracuje z Konfederacją LEWIATAN, z której programem i działalnością się utożsamia.

ZADANIA ORGANIZACJI

Podstawowymi zadaniami ROP, zgodne z jej statutem to:

  • Ochrona i reprezentowanie interesów jej członków wobec organów samorządowych, związków zawodowych, organów administracji państwowej.
  • Reprezentowanie pracodawców w komisjach i zespołach problemowych na różnych szczeblach administracji państwowej i samorządowej.
  • Prowadzenie szkoleń tematycznych dla członków i sympatyków organizacji.
  • Pomoc i doradztwo prawne.
  • Arbitraż gospodarczy.
  • Współdziałanie z konfederacją i federacjami innych organizacji pracodawców.
  • Uczestniczenie w programach propagujących wykorzystywanie środków unijnych.
  • Inne działania mające na celu wspomaganie pracodawców w ich bieżącej działalności.
Statut Regionalnej Organizacji Pracodawców w Częstochowie
Zarząd ROP w Częstochowie
Deklaracja członkowska ROP w Częstochowie
Laureaci konkursów
Copyright B I G - D U O Informacja Gospodarcza. Za treść reklamy odpowiada zleceniodawca.