Regionalna Organizacja Pracodawców

Aktualności


Życzenia wideo od Pani europoseł Jadwigi Wiśniewskiej przesłane na okoliczność spotkania ROP w Częstochowie w dniu 1.12.2017 r


Sprawozdanie z dorocznego spotkania Członków i Przyjaciół ROP w Częstochowie - 1 grudnia 2017 roku.

Członkowie i Przyjaciele Regionalnej Organizacji Pracodawców w Częstochowie zrzeszonej w Konfederacji Lewiatan spotkali się w restauracji Złote Arkady przy ulicy Boya Żeleńskiego 12 w Częstochowie na tradycyjnym, organizowanym od wielu lat, dorocznym spotkaniu. Spotkanie rozpoczęła, prosząc o zabranie głosu Prezesa Zarządu ROP w Częstochowie Pana Dariusza Jadczyka, Pani Barbara Wierzbicka, osoba wielu talentów, malarka, solistka, liderka zespołu muzycznego, bizneswoman (firma Pani Basi jest członkiem ROP w Częstochowie) Prezes przywitał gości którzy przyjęli zaproszenie i przybyli na spotkanie:

Szymon Giżyński – Poseł na Sejm RP, Ryszard Majer – Senator RP, Artur Warzocha – Senator RP, Jarosław Lasecki – były Senator RP, Stanisław Gmitruk – Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, Mariusz Trepka – Wicewojewoda Śląski, Krzysztof Smela – Starosta Częstochowski, Tomasz Kucharski – Wójt Gminy Olsztyn, prof. Jerzy Wysłocki – Prorektor ds. Nauki Politechniki Częstochowskiej, prof. Zygmunt Bąk – Prorektor ds. Rozwoju Akademii Jana Długosza, prof. PCz Dorota Jelonek – Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Elżbieta Wysłocka – Prodziekan ds. Nauczania Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Dariusz Humaj – Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie, Dariusz Zając – Dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu, Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta w Częstochowie, Mirosław Gajda – Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, Urszula Giżyńska – Redaktor Naczelny Tygodnika Regionalnego „Gazeta Częstochowska”, Grażyna Matyszczak – Dyrektor Zarządu Tygodnika Regionalnego „Gazeta Częstochowska”, Elżbieta Markowska - Prezes Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki, Grażyna Klamek - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, Mirosław Matyszczak – Prezes Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A, Andrzej Babczyński – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie, Tadeusz Szymanek – Prezydent Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie.

Pani Europoseł Jadwiga Wiśniewska nie mogła osobiście uczestniczyć w spotkaniu, przesłała krótki film z życzeniami.

Pani Izabela Leszczyna Posłanka na Sejm RP również nie mogła osobiście uczestniczyć w spotkaniu, przesłała list, który odczytał Pan Dariusz Jadczyk - Prezes Zarządu ROP w Częstochowie.

W kolejnym punkcie programu, Pan Mariusz Trepka – Wicewojewoda Śląski wręczył przyznany przez Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudę na wniosek Prezesa ROP Pana Dariusza Jadczyka Pani Annie Kaptacz – Prezes Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej (Hospicjum jest członkiem ROP w Częstochowie). Złoty Krzyż Zasługi (Zdjęcie 1,2 i 3)

Zdjecie nr 1

Zdjecie nr 2

Zdjecie nr 3

Pan Stanisław Gmitruk – Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego (zdjęcie nr 4 _ stoi na zdjęciu trzeci od lewej) wręczył Złote odznaki „Zasłużony dla województwa śląskiego”.

Zdjecie nr 4

Odznaczenia otrzymali:

Pan Jarosław Lasecki
Były Senator RP - właściciel zamku Bobolice
(zdjęcie nr 4 pierwszy z prawej)
Pan Krzysztof Witkowski
Prezes President Electronics Poland Sp. z o.o.
Dyrektor Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II
(zdjęcie nr 4 - drugi z prawej)
Pan Adolf Czerwiński
Zakład Produkcyjno-Handlowy JAWO Czerwiński, Dziembor SP.J.
(zdjęcie nr 4 - trzeci z prawej)
Pan Aleksander Czank
Współwłaściciel firmy Bigduo Informacja Gospodarcza
(zdjęcie nr 4 - czwarty z prawej)

Na zdjęciu nr 4 poza wymienionymi stoją:

Pierwsza od lewej - Pani Justyna Dróżdż
Sekretarz Zarządu ROP w Częstochowie. Przewodnicząca Kapituły Nagród ROP w Częstochowie.
Drugi od lewej - Pan Dariusz Jadczyk
Prezes Zarządu ROP w Częstochowie

 

Kolejnym puntem spotkania było wręczenie dorocznych honorowych nagród ROP w Częstochowie.

W tym roku Kapituła Nagród ROP w składzie:

1. Justyna Dróżdż
Przewodnicząca Kapituły
2. dr Piotr Brągiel
Sekretarz Kapituły
3. Jan Orzeł
Właściciel Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Sambor”
4. Krzysztof Witkowski
Prezes President Electronics Poland Sp. z o.o.
5. Adolf Czerwiński
Współwłaściciel Firmy JAWO Sp. z o.o.
6. Jerzy Urbańczyk
Współwłaściciel firmy Goliard Sp. z o.o.
7. Dariusz Jadczyk
Prezes Zarządu ROP w Częstochowie

Równorzędne nagrody, w pięciu kategoriach otrzymali:

1. Częstochowska Firma z Klasą – 2017r. Politechnika Częstochowska

Kapituła przyznanie nagrody uzasadniła następująco:

Nagroda „za wysokie standardy działalności naukowej powiązane z ofertą edukacyjną na najwyższym, krajowym, poziomie.”

 

Uzasadnienie:

W przeprowadzonej w tym roku, przez Komisję Ewaluacji Jednostek Naukowych, ocenie poziomu uczelni krajowych Politechnika Częstochowska, na połowie swych wydziałów uzyskała kategorię A.

Jest to potwierdzenie, iż prowadzone w tej Uczelni badania są na najwyższym krajowym poziomie, nie odbiegając od standardów badań w znanych, bardziej renomowanych placówkach akademickich.

Politechnika jest jedyną w naszym makroregionie uczelnią posiadającą wydziały tej kategorii. Potwierdza to jej pozycję niekwestionowanego, regionalnego, lidera badań i kształcenia.

Zważywszy, iż w współczesnej koncepcji edukacji akademickiej, obecnej w Europie od czasów Humbolta, edukacja dla swej skuteczności i otwartości na przyszłość musi być połączona z badaniami, to Politechnika zapewnia najlepsze standardy dla tych, którzy decydują się na studia w naszym mieście.

Osiągnięcia Uczelni cenić trzeba, tym bardziej że w skali akademickiej, tradycje Częstochowy nie są starej daty.

Mimo tego Politechnika znalazła się w elitarnej grupie najlepszych uczelni.

Co więcej poziom badań wzrósł w okresie od ostatniej oceny, a stało się to udziałem jedynie 13 uczelni w kraju. To świadectwo dużej klasy.

Nagrodę odebrał: Prorektor ds. Nauczania Profesor, Pan Jerzy Wysłocki

Nagrodę wręczyli:
Pan Prezes, Krzysztof Witkowski
Pani Justyna, Dróżdż Przewodnicząca Kapituły ROP

 

 

2. Szlachetne Serce – Pomagam, bo Chcę – 2017r. Pani Agnieszka Kucharska, Firma LAVORO Sp. z o.o.

Kapituła przyznanie nagrody uzasadniła następująco:

Nagroda „za postrzeganie działalności gospodarczej jako wspólnej drogi - przedsiębiorcy i pracowników - i uwzględnianie owej wspólnoty przy podejmowaniu decyzji gospodarczych.”

 

Uzasadnienie:

Pani Agnieszka Kucharska jest dyrektorem w firmie Lavoro.

To firma specyficzna – gro jej pracowników to osoby dotknięte niepełnosprawnością.

Sprawia to, że praca firmy, poza wymiarem ekonomicznym, ma też znaczenie socjalizujące. Jest dla pracowników źródłem kontaktów, poczucia przynależności, świadectwem normalnego życia.

Osoby z niepełnosprawnością są jednak szczególnie narażone na skutki presji, owładniętego szaleństwem efektywności, rynku.

Jeśli dodać do tego niestabilność przepisów regulujących wspieranie pracy osób niepełnosprawnych- praktycznie co dwa lata nowelizowana jest regulująca te zagadnienia ustawa – jest zrozumiałym, że działalność taka obarczona jest szczególnym ryzykiem.

Tym bardziej uznanie wzbudza działalność dyrektor Agnieszki Kucharskiej.

Obejmując kierowanie firmą przeżywającą kryzys w obszarze zarządzania firmą, nie tylko nie przyjęła kursu asekuranckiego, zorientowanego na ograniczanie ewentualnych strat, ale, wiedziona długoletnią misją Lavoro, poszerzyła skalę działalności.

Takie osiągnięcia nie mogły pozostać niezauważone przez środowisko przedsiębiorców.

Nagrodę odebrała: Pani Agnieszka Kucharska

Nagrodę wręczyli:
Pani Prezes, Anna Kaptacz
Pani Justyna, Dróżdż Przewodnicząca Kapituły ROP

 

 

3. Dobry Gospodarz – 2017r. Prezes Zarządu Andrzej Babczyński. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie.

Kapituła przyznanie nagrody uzasadniła następująco:

 

Nagroda:

„za wodę nasza codzienną”

 

Uzasadnienie:

Woda jest nam niezbędna do życia, ta obiegowa prawda jest znana wszystkim.

Dostęp do wody traktujemy jako coś oczywistego.

Dla nas, głównie mieszczuchów, źródłem wody jest kran.

Korzystamy z niej bez poczucia zagrożenia.

Bez obaw, że może jej zabraknąć, bez obaw, że może być skażona.

W okręgu częstochowskim takie beztroskie podejście jest w pełni uzasadnione.

Korzystamy z najlepszej wody w kraju, bezpieczniejszej niż większość wody oferowanej na rynku jako butelkowana.

Co więcej, otrzymujemy ją po nader umiarkowanych cenach.

Wszystko to efekt wieloletniej działalności managerskiej prezesa zarządu Andrzeja Babczyńskiego.

Skalę tej działalności niech ilustruje rozmiar sieci wodociągowej zarządzanej przez Przedsiębiorstwo.

To druga sieć w Kraju, 2370 kilometrów.

Nie tylko rozmiar, lecz także standardy technologiczne są imponujące.

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA jako jedyne w Polsce wdrożyło technologię usuwania azotanów z wody metodą biologicznej denitryfikacji.

To rozwiązanie, zrealizowane przy wsparciu środków finansowych Unii Europejskiej, zyskało status najlepszej inwestycji proekologicznej województwa śląskiego.

Nowoczesne rozwiązania pojawiły się także w kontroli systemu dystrybucji wody. Dość powiedzieć, że jednostkowe straty wodociągu w firmie z Jaskrowskiej systematycznie maleją a ich poziom jest obecnie trzykrotnie mniejszy niż krajowa średnia dla dużych firm wodociągowych.

Dodajmy do tego troskę o utrzymanie zasobów, standardy zarządzania normami ISO 9001, 14000, standard kontroli laboratoryjnej weryfikowany normą ISO 17025, wprowadzenie zasad CSR w wewnętrzne funkcjonowania Przedsiębiorstwa i jego kontakty z interesariuszami, a otrzymujemy obraz firmy, która sama sobą tworzy laurkę dla swego Prezesa.

Nagrodę odebrał: Prezes Zarządu Andrzej Babczyński

Nagrodę wręczyli:
Pan Tomasz Kucharski, Wójt Gminy Olsztyn
Pani Justyna Dróżdż, Przewodnicząca Kapituły ROP

 

 

4. Szkoła z przyszłością – 2017r. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie

Kapituła przyznanie nagrody uzasadniła następująco:

Nagroda:

„za wieloletnie wysiłki na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego i utrzymywanie szerokiej oferty kształcenia dla osób dorosłych”

 

Uzasadnienie:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego działa w Częstochowie już dwadzieścia lat i wygląda na to, że jego znaczenie dla lokalnej gospodarki rośnie z każdym rokiem.

Rozwój przedsiębiorstw coraz wyraźniej jest hamowany przez brak kompetentnych pracowników.

Tego deficytu nie da się załagodzić posiadaczami akademickich dyplomów z zakresu politologii, wiedzy o teatrze czy europeistyki.

Potrzeba mechaników, elektryków, specjalistów w rozlicznych zawodach budowlanych etc.

Takie kwalifikacje oferuje CKZiU.

Co więcej, jest to szkoła zorientowana na słuchaczy dorosłych.

Pozwala na zmianę zawodu a także na zdobycie kwalifikacji przez osoby, które, z różnych względów nie zrobiły tego w szkołach młodzieżowych.

Z jednej strony przywraca je rynkowi racy, z drugiej zaś otwiera przed nimi samymi perspektywę satysfakcjonującego życia.

Trudno rozstrzygnąć, który z tych aspektów działania CKZ i U jest istotniejszy.

Szczęśliwie nie musimy tego czynić.

Każdy z nich wystarcza za uzasadnienie gratulacji i słów wdzięczności kierowanych do Szkoły w roku jej jubileuszu.

Nagrodę odebrał: Dyrektor Dariusz Humaj

Nagrodę wręczyli:
Pani Justyna Dróżdż, Przewodnicząca Kapituły ROP
Pan dr Piotr Brągiel, Sekretarz Kapituły ROP

 

 

5. Częstochowska Przedsiębiorczość Razem Dariusz Cekus, Kamieniczka Częstochowska

Kapituła przyznanie nagrody uzasadniła następująco:

Nagroda:

„za serdeczną gościnę, niezawodnie udzielaną częstochowskiej przedsiębiorczości”

 

Uzasadnienie:

W haśle „częstochowska przedsiębiorczość razem” zakodowana jest potrzeba kontaktu, choćby sporadycznego.

Warunki owego kontaktu, na ogół poświęconego pracy nad jakimś zagadnieniem, mają niebagatelne znaczenie dla owoców spotkania.

Od lat miejscem zebrań, spotkań, szkoleń jest Kamieniczka Częstochowska, władztwo Pana Dariusza Cekusa.

Ten odrestaurowany, najstarszy budynek w Częstochowie, tworzy kameralną atmosferę, specjalny klimat, motywujący do działań planowanych z perspektywą dłuższą niż „jutro”.

Dostępna na miejscu restauracja, swą ofertą, jedynie wzmacnia te odczucia.

Ma się wrażenie, że gdy poeta pisał: „…jest jeszcze śledź w śmietanie, metafizyczne danie,” był po wizycie w Kamieniczce.

I wszystkie te wspaniałości są oferowane środowisku przedsiębiorców na dalece niekomercyjnych warunkach.

Ten rabat to jakby inwestycja Darka Cekusa w wizję lokalnej przedsiębiorczości, silnej, zintegrowanej, społecznie kreatywnej i wpływowej.

W tym roku Zarząd ROP w Częstochowie postanowił przyznać dwie nagrody specjalne:

Nagrodę odebrał: Dariusz Cekus

Nagrodę wręczyli:
Pani Justyna Dróżdż, Przewodnicząca Kapituły ROP
Pan Jan Orzeł, Członek Kapituły ROP

 

 

Nagroda Specjalna
Zarządu Regionalnej Organizacji Pracodawców w Częstochowie dla:

 

1. Pani Grażyna Klamek Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie

Nagroda:

„Za lata owocnej współpracy z lokalnym środowiskiem gospodarczym”

 

Uzasadnienie:

Pani Grażyna Klamek swą wieloletnią pracą na czele Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie dobrze zasłużyła się częstochowskiemu środowisku gospodarczemu.

Dzięki jej aktywności wiele częstochowian podniosło swe kwalifikacje, wielu wybrało drogę własnej aktywności gospodarczej.

Częstochowska przedsiębiorczość uzyskała dzięki temu nowych członków i licznych kompetentnych pracowników.

Zdjecie nr 5

Nagrodę wręczyli, Pani Justyna Dróżdż Przewodnicząca Kapituły ROP w Częstochowie oraz Pan Dariusz Jadczyk Prezes Zarządu ROP

Od lewej na zdjęciu nr 5 stoją:

Pani Justyna Dróżdż
Przewodnicząca Kapituły ROP w Częstochowie
Pani Grażyna Klamek
Dyrektor PUP w Częstochowie
Pan Dariusz Jadczyk
Prezes Zarządu ROP
dr Piotr Brągiel
Sekretarz Kapituły ROP w Częstochowie
Nagrodę wręczyli:
Pani Justyna Dróżdż, Przewodnicząca Kapituły ROP
Pan Dariusz Jadczyk, Prezes Zarządu ROP

 

 

Nagroda Specjalna
Zarządu Regionalnej Organizacji Pracodawców w Częstochowie dla:

2. Pan Szymon Giżyński, Poseł na Sejm RP

„Małej Ojczyźnie” zawsze służę.

„za wieloletnią pracę dla regionu częstochowskiego, za zabieganie o dobre warunki pracy dla środowiska gospodarczego.”

 

Uzasadnienie:

Pan Szymon Giżyński jest działaczem politycznym od ponad ćwierćwiecza.

Jego osoba jest szeroko znana, nie wymaga przedstawiania.

Regionalna Organizacja Pracodawców w Częstochowie, co do zasady jest organizacją apolityczną, staramy się dystansować od polityki i nie podejmować działań, które mogłyby być odczytywane jako wyraz sympatii do konkretnej opcji politycznej.

Tym razem jednak przyznajemy wyróżnienie człowiekowi polityki.

Dlaczego?

Doszliśmy do wniosku, że możemy wyróżnić działanie, sukces, które choć wyrosłe z politycznej gleby, służą całemu regionowi a nie polityce.

Wspomnimy tu tylko o kilku sprawach:

  • pracę na rzecz utworzenia i funkcjonowania w wolnej Polsce zrębów częstochowskiego samorządu gospodarczego;
  • współzałożyciel i pierwszy prezes Częstochowskiego Towarzystwa Gospodarczego;
  • osobiste i istotne przyczynienie się do posadowienia w Częstochowie instytucji administracyjnych szczebla wojewódzkiego: w 2001 roku – Wojewódzkiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, następnie, Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Wojewódzkiego Oddziału KRUS.
  • osobiste i istotne przyczynienie się do realizacji w Częstochowie inwestycji niezbędnych na drodze powoływania Uniwersytetu Częstochowskiego:
  • budowy Akademickiego Centrum Sportu w Częstochowie,
  • budowy siedziby Wydziału Nauk Społecznych Akademii Jana Długosza w Częstochowie oraz nowej auli AJD.
  • pełną determinacji pracę na rzecz powrotu województwa częstochowskiego na administracyjna mapę Polski.
  • zachowaniu V Wydziału Gospodarczego w Sądzie Okręgowym w Częstochowie.
  • Wiemy, iż to w szczególności osobiste zaangażowanie Posła Giżyńskiego przy wsparciu Europosłanki Prawa i Sprawiedliwość Pani Jadwigi Wiśniewskiej umożliwiło zmianę decyzji Ministra Sprawiedliwości o likwidacji tego wydziału.

  • pozyskaniu, z puli centralnej 100 milionów środków, na budowę nowego gmachu dla sądownictwa częstochowskiego.

Stało się to możliwe dzięki zabiegom Posła Szymona Giżyńskiego.

Te przykłady pokazują jak postawa jednej osoby może wpłynąć na codzienne funkcjonowanie i praca na rzecz mieszkańców regionu.

Niezależnie od praktycznego znaczenia dla nas wszystkich, wspomniane wyżej działania są wymiernym symbolem więzi Posła z regionem, który reprezentuje.

Zdjecie nr 6

Pan Szymon Giżyński, Poseł na Sejm RP (na zdjęciu w środku)

Nagrodę wręczyli:
Pani Justyna Dróżdż, Przewodnicząca Kapituły ROP
Pan Dariusz Jadczyk, Prezes Zarządu ROP

 

 

Uzasadnienia do wręczanych nagród przygotował, oraz przed wręczaniem każdej z nagród laudację wygłosił, Pan dr Piotr Brągiel, Sekretarz Kapituły ROP w Częstochowie.

 

W drugim półroczu 2017r. do Regionalnej Organizacji Pracodawców w Częstochowie wstąpili:

1. Nest Bank S.A. Oddział w Częstochowie.

2. UNIWERSYTET ROZWOJU Ewa Żyła

3. Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe „PRO-BUD” Sp. z o.o.

4. Kancelaria Radcy Prawnego GAUDIUM

Certyfikaty wręczył nowo przyjętym Prezes Zarządu ROP Pan Dariusz Jadczyk


Z uwagi na nieobecność Pana Adolfa Czerwińskiego na uroczystości 25-lecia ROP w Częstochowie w roku ubiegłym, Prezes Pan Dariusz Jadczyk wręczył na tegorocznym Spotkaniu Członków i Przyjaciół ROP w Częstochowie specjalnie przygotowane dla Pana Prezesa podziękowania.


Wspólne zdjęcie nagrodzonych wraz z wręczającymi nagrody

Od lewej stoją:

- Tomasz Kucharski – Wójt Gminy Olsztyn (laureat z 2016 roku w kategorii Dobry Gospodarz)

- Stanisław Gmitruk, Adolf Czerwiński, Aleksander Czank, Agnieszka Kucharska, Dariusz Cekus, Grażyna Klamek, Prorektor ds. nauczania PCz. Prof. Jerzy Wysłocki, Krzysztof Witkowski, Anna Kaptacz, Poseł na Sejm RP Szymon Giżyński, Wicewojewoda Śląski Mariusz Trepka, Dariusz Jadczyk, Andrzej Babczyński Prezes Częstochowskich Wodociągów, Jan Orzeł, Dariusz Humaj Dyrektor CKZiU, dr Piotr Brągiel, Justyna Dróżdż i Jarosław Lasecki.

Po części oficjalnej, goście zostali zaproszeni na uroczysty obiad.

O część artystyczną zadbała Pani Barbara Wierzbicka wraz ze swoim zespołem.


W załączeniu kilka zdjęć w tej sympatycznego spotkania, szkoda tylko, że nie wszystkim udało się dotrzeć. 

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Wszystkim gościom dziękujemy za przybycie i zapraszamy na kolejne tradycyjne spotkanie Członków i Sympatyków ROP w Częstochowie w grudniu 2018 roku.


W dniu 29 listopada br. w ramach ogólnopolskiego projektu „Atlas dla Przedsiębiorcy” realizowanego przez Konfederację Lewiatan, w Częstochowie odbyło się seminarium na temat możliwości pozyskiwania środków z UE, w którym uczestniczyło ponad 30 osób.

Z rozmów jakie odbyłem z uczestnikami wnoszę, że zorganizowanie spotkania w Częstochowie było dobrym pomysłem.

Informację uzyskane w trakcie spotkania mogą być bardzo pomocne przy aplikowaniu o środki.

Obecni zadeklarowali chęć uczestnictwa w kolejnych tego typu spotkaniach.


W dniu 24 listopada 2016 r. w Sali Koncertowej przy Muzeum Pontyfikatu Jana Paw a II przy siedzibie firmy PRESIDENT Electronics Poland Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 67/71 w Częstochowie, odbyła się uroczystość z okazji 25-lecia Regionalnej Organizacji Pracodawców w Częstochowie zrzeszonej w Konfederacji Lewiatan.
Organizacja powstała w 1992 roku z inicjatywy prywatnych przedsiębiorców. Przez cały ten okres Regionalna Organizacja Pracodawców w Częstochowie zrzeszona w Konfederacji Lewiatan była i pozostaje organizacją niezależną od organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz innych organizacji zawodowych, społecznych i politycznych.
Jest Organizacją opiniotwórczą, reprezentującą i broniącą interesów środowiska pracodawców wobec organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji zawodowych, społecznych i politycznych .

Na uroczystość z okazji 25-lecia Regionalnej Organizacji Pracodawców przybyło wielu znakomitych gości.
Nie sposób wszystkich wymienić, ale był obecny, Senator RP dr Ryszard Majer, był Pan Zdzisław Wolski Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy, był Pan Marcin Maranda, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Częstochowy oraz radni, Pani Barbara Gieroń i Piotr Strach. W uroczystości udział wziął Pan Mirosław Soborak, Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy odpowiedzialny za sprawy gospodarcze w mieście. Był Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Pan Stanisław Gmitruk oraz radny sejmiku Pan Stanisław Dzwonnik. Byli obecni Dyrektorzy szkól technicznych i wielu innych znamienitych gości. Konfederację Lewiatan reprezentował Pan Jeremi Mordasewicz doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan. Związki Regionalne Konfederacji Lewiatan Pan Marek Zychla Prezes Śląskiego Związku Pracodawców w Katowicach.

Podczas przemówienia Prezes Regionalnej Organizacji Pracodawców Pan Dariusza Jadczyk przedstawił historię powstania, opowiedział w kilku zdaniach o tym, co Organizacja robiła w ciągu tych 25-u lat swojej działalności. Odniósł się do aktualnej sytuacji w Polsce, min. poruszył temat „Konstytucji dla biznesu” – przedstawionej ostatnio przez Premiera Morawieckiego. Słowa, słowa, a pracodawcy czekają na pozytywne działania.

Mówiąc o sprawach lokalnych, wspomniał o tym, co się udało zrobić, ale również wspomniał o działaniach, które do tej pory nie okazały się sukcesem;

W kolejnym punkcie zostały wręczone certyfikaty nowo przyjętym członkom.

Następnym punktem uroczystości było wręczenie dorocznych nagród ROP.

(zestawienie nagrodzonych w załączeniu).

W części artystycznej mogliśmy posłuchać młodych częstochowskich artystów z „Estrady młodych talentów”.

Wśród artystów pojawiła się nin. uczestniczka „Mam Talent”.

Po zakończeniu części oficjalnej obecni zostali zaproszony na poczęstunek.

Dodatkową atrakcją uświetniającą uroczystości, dzięki uprzejmości właściciela Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II Pana Krzysztofa Witkowskiego, po poczęstunku była możliwość zobaczenia zbiorów zgromadzonych w Muzeum. Przewodnikiem nie mógł być nikt inny, jak sam gospodarz Pan Krzysztof Witkowski.

Wszystkim osobą, którzy przyczynili się do zorganizowania uroczystości, sponsorom członkom ROP, serdecznie dziękuję.


W poniedziałek 14.12.2015 r. w restauracji Złote Arkady odbyło się uroczyste, coroczne spotkanie członków i sympatyków ROP w Częstochowie. Poniżej przedstawiamy serwis zdjęciowy z tego spotkania.


Lipcowe spotkanie w ogrodach Lewiatana.


W piątek dn. 19.12.2014r. w restauracji "Złote Akrady" odbyło się uroczyste, coroczne spotkanie członków i sympatyków ROP w Częstochowie. Poniżej przedstawiamy serwis zdjęciowy z tego spotkania.


W czwartek dn. 26.06.2014 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków ROP. Poniżej zdjęcia z tego zebrania.


W środę dn. 18.12.2013r. w restauracji "Złote Akrady" odbyło się uroczyste, coroczne spotkanie członków i sympatyków ROP w Częstochowie. Poniżej przedstawiamy serwis zdjęciowy z tego spotkania.


Konferencja Lewiatana pt. Przedsiębiorcy w województwie śląskim, przedsiębiorcy w kraju - szanse i wyzwania.
ROP w Częstochowie dnia 5 lipca 2013 r. w siedzibie Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II.


Konferencja Twój Czas, Twój Kapitał odbyta w dn. 19.06.2013r. Organizatorzy: Regionalna Organizacja Pracodawców i Agencja Rozwoju Regionalnego.


Zebranie sprawozdawczo-wyborcze ROP odbyte w dn. 07.06.2013r.


Spotkanie z Marszałkiem Województwa Śląskiego odbyte w dn. 25.04.2013r.


Spotkanie członków Regionalnej Organizacji Pracodawców z Ministrem Pracy odbyte w dniu 15.04.13r.

Kalendarz

 


Członkowie ROP Częstochowa:
Konfederacja Lewiatan Regionalna Organizacja Pracodawcow