Regionalna Organizacja Pracodawców

Aktualności


W dniu 29 listopada br. w ramach ogólnopolskiego projektu „Atlas dla Przedsiębiorcy” realizowanego przez Konfederację Lewiatan, w Częstochowie odbyło się seminarium na temat możliwości pozyskiwania środków z UE, w którym uczestniczyło ponad 30 osób.

Z rozmów jakie odbyłem z uczestnikami wnoszę, że zorganizowanie spotkania w Częstochowie było dobrym pomysłem.

Informację uzyskane w trakcie spotkania mogą być bardzo pomocne przy aplikowaniu o środki.

Obecni zadeklarowali chęć uczestnictwa w kolejnych tego typu spotkaniach.


W dniu 24 listopada 2016 r. w Sali Koncertowej przy Muzeum Pontyfikatu Jana Paw a II przy siedzibie firmy PRESIDENT Electronics Poland Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 67/71 w Częstochowie, odbyła się uroczystość z okazji 25-lecia Regionalnej Organizacji Pracodawców w Częstochowie zrzeszonej w Konfederacji Lewiatan.
Organizacja powstała w 1992 roku z inicjatywy prywatnych przedsiębiorców. Przez cały ten okres Regionalna Organizacja Pracodawców w Częstochowie zrzeszona w Konfederacji Lewiatan była i pozostaje organizacją niezależną od organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz innych organizacji zawodowych, społecznych i politycznych.
Jest Organizacją opiniotwórczą, reprezentującą i broniącą interesów środowiska pracodawców wobec organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji zawodowych, społecznych i politycznych .

Na uroczystość z okazji 25-lecia Regionalnej Organizacji Pracodawców przybyło wielu znakomitych gości.
Nie sposób wszystkich wymienić, ale był obecny, Senator RP dr Ryszard Majer, był Pan Zdzisław Wolski Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy, był Pan Marcin Maranda, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Częstochowy oraz radni, Pani Barbara Gieroń i Piotr Strach. W uroczystości udział wziął Pan Mirosław Soborak, Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy odpowiedzialny za sprawy gospodarcze w mieście. Był Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Pan Stanisław Gmitruk oraz radny sejmiku Pan Stanisław Dzwonnik. Byli obecni Dyrektorzy szkól technicznych i wielu innych znamienitych gości. Konfederację Lewiatan reprezentował Pan Jeremi Mordasewicz doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan. Związki Regionalne Konfederacji Lewiatan Pan Marek Zychla Prezes Śląskiego Związku Pracodawców w Katowicach.

Podczas przemówienia Prezes Regionalnej Organizacji Pracodawców Pan Dariusza Jadczyk przedstawił historię powstania, opowiedział w kilku zdaniach o tym, co Organizacja robiła w ciągu tych 25-u lat swojej działalności. Odniósł się do aktualnej sytuacji w Polsce, min. poruszył temat „Konstytucji dla biznesu” – przedstawionej ostatnio przez Premiera Morawieckiego. Słowa, słowa, a pracodawcy czekają na pozytywne działania.

Mówiąc o sprawach lokalnych, wspomniał o tym, co się udało zrobić, ale również wspomniał o działaniach, które do tej pory nie okazały się sukcesem;

W kolejnym punkcie zostały wręczone certyfikaty nowo przyjętym członkom.

Następnym punktem uroczystości było wręczenie dorocznych nagród ROP.

(zestawienie nagrodzonych w załączeniu).

W części artystycznej mogliśmy posłuchać młodych częstochowskich artystów z „Estrady młodych talentów”.

Wśród artystów pojawiła się nin. uczestniczka „Mam Talent”.

Po zakończeniu części oficjalnej obecni zostali zaproszony na poczęstunek.

Dodatkową atrakcją uświetniającą uroczystości, dzięki uprzejmości właściciela Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II Pana Krzysztofa Witkowskiego, po poczęstunku była możliwość zobaczenia zbiorów zgromadzonych w Muzeum. Przewodnikiem nie mógł być nikt inny, jak sam gospodarz Pan Krzysztof Witkowski.

Wszystkim osobą, którzy przyczynili się do zorganizowania uroczystości, sponsorom członkom ROP, serdecznie dziękuję.


W poniedziałek 14.12.2015 r. w restauracji Złote Arkady odbyło się uroczyste, coroczne spotkanie członków i sympatyków ROP w Częstochowie. Poniżej przedstawiamy serwis zdjęciowy z tego spotkania.


Lipcowe spotkanie w ogrodach Lewiatana.


W piątek dn. 19.12.2014r. w restauracji "Złote Akrady" odbyło się uroczyste, coroczne spotkanie członków i sympatyków ROP w Częstochowie. Poniżej przedstawiamy serwis zdjęciowy z tego spotkania.


W czwartek dn. 26.06.2014 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków ROP. Poniżej zdjęcia z tego zebrania.


W środę dn. 18.12.2013r. w restauracji "Złote Akrady" odbyło się uroczyste, coroczne spotkanie członków i sympatyków ROP w Częstochowie. Poniżej przedstawiamy serwis zdjęciowy z tego spotkania.


Konferencja Lewiatana pt. Przedsiębiorcy w województwie śląskim, przedsiębiorcy w kraju - szanse i wyzwania.
ROP w Częstochowie dnia 5 lipca 2013 r. w siedzibie Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II.


Konferencja Twój Czas, Twój Kapitał odbyta w dn. 19.06.2013r. Organizatorzy: Regionalna Organizacja Pracodawców i Agencja Rozwoju Regionalnego.


Zebranie sprawozdawczo-wyborcze ROP odbyte w dn. 07.06.2013r.


Spotkanie z Marszałkiem Województwa Śląskiego odbyte w dn. 25.04.2013r.


Spotkanie członków Regionalnej Organizacji Pracodawców z Ministrem Pracy odbyte w dniu 15.04.13r.

Kalendarz

 


Członkowie ROP Częstochowa:
Konfederacja Lewiatan Regionalna Organizacja Pracodawcow