Zadania Regionalnej Organizacji Pracodawców w Częstochowie

Podstawowymi zadaniami ROP, zgodne z jej statutem to:

  • Ochrona i reprezentowanie interesów jej członków wobec organów samorządowych, związków zawodowych, organów administracji państwowej.
  • Reprezentowanie pracodawców w komisjach i zespołach problemowych na różnych szczeblach administracji państwowej i samorządowej.
  • Prowadzenie szkoleń tematycznych dla członków i sympatyków organizacji.
  • Pomoc i doradztwo prawne.
  • Arbitraż gospodarczy.
  • Współdziałanie z konfederacją i federacjami innych organizacji pracodawców.
  • Uczestniczenie w programach propagujących wykorzystywanie środków unijnych.
  • Inne działania mające na celu wspomaganie pracodawców w ich bieżącej działalności.
Kalendarz

 


Członkowie ROP Częstochowa:
Konfederacja Lewiatan Regionalna Organizacja Pracodawcow