Podstawowe informacje

Regionalna Organizacja Pracodawców w Częstochowie powstała w 1991r. z inicjatywy środowiska prywatnej przedsiębiorczości, mającej wieloletnią tradycję w naszym regionie.
Zrzesza kilkudziesięciu pracodawców prywatnych działających w Częstochowie i na terenie byłego województwa częstochowskiego.

Jest organizacją niezależną od organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz innych organizacji zawodowych, społecznych i politycznych. Organizacja blisko współpracuje z Konfederacją LEWIATAN, z której programem i działalnością się utożsamia.

Kalendarz

 


Członkowie ROP Częstochowa:
Konfederacja Lewiatan Regionalna Organizacja Pracodawcow