Zarząd Regionalnej Organizacji Pracodawców w Częstochowie
Kadencja 2017 – 2021

L.p. Imię i nazwisko Funkcja Zakres kompetencji członków zarządu Adres
1 Dariusz Jadczyk Prezes Zarządu
 • Koordynacja prac Zarządu
 • Reprezentowanie Organizacji na zewnątrz, w tym w kontaktach z organami Konfederacji Lewiatan
 • Ogólny nadzór nad realizacją celów statutowych.
adres:
ul. Tkacka 512,
42-215 Częstochowa
e-mail:
jd@post.pl
telefon:
501-201-500
2 Iwona Mielczarek Zastępca Prezesa ds. Organizacyjno-Finansowych
 • Kontrola i nadzór nad finansami Organizacji
 • Współpraca z biurem rachunkowym prowadzącym dokumentację finansowo księgową ROP w Częstochowie
 • koordynowanie współpracy z kandydatami do Organizacji
 • Wykonywanie zadań powierzonych przez Prezesa Zarządu

Adres:
ul. Krótka 11,
42-200 Częstochowa
e-mail:
iwomie57@wp.pl
telefon:
693-411-144

3 Artur Kaptacz Zastępca Prezesa ds.Społecznych i Rozwoju Organizacji
 • Nadzór nad rozwojem relacji wewnątrz Organizacji.
 • Praca z kandydatami do Organizacji.
 • Realizowanie celów i programów Organizacji.
 • Wykonywanie zadań powierzonych przez Prezesa Zarządu.

Adres:
ul. Krakowska 45a,
42-202 Częstochowa
e-mail: akaptacz@wp.pl
telefon:
509-020-893

4 Dariusz Okraska Zastępca Prezesa ds. Organizacji Szkoleń i Pozyskiwania Funduszy
 • Organizacja szkoleń dla członków ROP oraz szkoleń komercyjnych adresowanych na zewnątrz,
 • Nadzór nad kwestiami związanymi z BHP i Prawem Pracy,
 • Współpraca z organizacjami i osobami wspierającymi ROP.
 • Wykonywanie zadań powierzonych przez Prezesa Zarządu

Adres:
ul. Fardaya 53 lok. 44,
42-200 Częstochowa
email:
d.okraska@biuro-system.com
telefon:
504-255-339

5 Dróżdż Justyna Sekretarz
 • Nadzór nad sprawami organizacyjnymi.
 • Nadzór nad dokumentacją ROP
 • Nadzór nad pracą biura
 • Kontakty z mediami
 • Wykonywanie zadań powierzonych przez Prezesa Zarządu

Adres:
ul. Piaskowa 22B,
42-242 Rędziny
e-mail:
fiamma@onet.eu
telefon:

607-150-760
6 Dariusz Cekus Członek Zarządu odpowiedzialny za logistykę i organizację szkoleń
 • Kierowane rozwiązywaniem kwestii technicznych związanych z organizowaniem spotkań i szkoleń.
 • Kierowanie działaniami zorientowanymi na zwiększenie spójności wewnętrznej ROP.
 • Wykonywanie zadań powierzonych przez Prezesa Zarządu.

Adres:
ul. Bieszczadzka 9/25,
42-200 Częstochowa
Telefon:
604-487-685
e-mail:

dcekus@cedarpol.pl
7 Aleksander Czank Członek Zarządu odpowiedzialny za PR
 • Koordynacja prac związanych z przygotowaniem planów działalności bieżącej.
 • Kreowanie wizerunku ROP w mediach i prowadzenie jej polityki informacyjnej.
 • Organizowanie konkursów firmowanych przez ROP.
 • Wykonywanie zadań powierzonych przez Prezesa Zarządu

Adres:
ul. Krakowska 45,
42-200 Częstochowa
Telefon:
697-096-608
e-mail:

biuro@bigduo.pl
8 Lech Dobosz Członek Zarządu ds. gospodarczych Realizowanie zadań polegających na:
 • Utrzymywanie kontaktów ze środowiskiem gospodarczym Regionu.
 • Opracowanie zmodyfikowanych misji i strategii ROP uwzględniających zmieniające się otoczenie gospodarcze.
 • Wykonywanie zadań powierzonych przez Prezesa Zarządu

adres:
al. Niepodległości 11,
42-200 Częstochowa
telefon:
501-256-611
e-mail:

lech.dobosz@elde.com.pl
9 Wiesława Wąsik Zastępca Prezesa odpowiedzialny za sprawy podatkowe
 • Rozwijanie systemu doradztwa podatkowego oferowanego przez ROP.
 • Realizowanie innych celów i programów Organizacji
 • Wykonywanie zadań powierzonych przez Prezesa Zarządu

Adres:
Al. Armii Krajowej 1/3,
42-200 Częstochowa
Telefon:
509126714
e-mail: wwawers@o2.pl

10 Jan Orzeł Członek Zarządu odpowiedzialny za:
 • Kontakty ze środowiskiem gospodarczym Regionu.
 • Przygotowywanie i prowadzenie przedsięwzięć promujących ROP i jej ofertę dla otoczenia gospodarczego.
 • Wykonywanie zadań powierzonych przez Prezesa Zarządu

Adres:
ul. Mielczarskiego 1/3
42-200 Częstochowa
Telefon: 505-794-221
e-mail: samborjo.52@wp.pl

11 Krzysztof Rembiszewski Członek Zarządu odpowiedzialny za sprawy Osób z niepełnosprawnością.
 • Kontakty z przedsiębiorcami zatrudniającymi osoby niepełnosprawne.
 • Praca nad przedsięwzięciami propagującymi pracę osóbniepełnosprawnych.
 • Wykonywanie zadań powierzonych przez Prezesa Zarządu

Adres:
ul. Kmicica 6/8
42- 202 Częstochowa
Telefon:
509 798 214
e-mail:
krzysztof.rembiszewski
@lavoro.com.pl

12 Halina Zasępa Członek Zarządu odpowiedzialny za
 • Rozwój programu doradztwa podatkowego ROP.
 • - Promowanie współpracy pomiędzy członkami ROP.
 • Wykonywanie zadań powierzonych przez Prezesa Zarządu
Adres:
ul. Jasnogórska 3/5
lok. 32,
42-200 Częstochowa
Telefon:
600-121-261
e-mail:

vegal@wp.pl

 

Kalendarz

 


Członkowie ROP Częstochowa:
Konfederacja Lewiatan Regionalna Organizacja Pracodawcow